NASZA OFERTA I INFO. O FIRMIE

Od dekady, od października 2007 w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzimy firmę inżynieryjną pod nazwą:

A.GRUNDLAND Andrzej Grundland z siedzibą

ul. Czerniakowska 28A/7, 00 – 714 Warszawa,

nr NIP 5212109750

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje konsultacje, studia wykonalności, koncepcje, PFU programy funkcjonalno-użytkowe, projekty, nadzory inwestorskie, prowadzenie inwestycji, zarządzanie, wykłady akademickie, oceny techniczne i ekspertyzy funkcjonowania w zakresie obiektów inżynierii środowiska:

  • Oczyszczalni ścieków w tym projektowania nowych i modernizacji ciągów mechanicznych, biologicznych oraz gospodarki osadowej (systemy dezintegrujące, fermentacja, suszenie, współspalanie osadów lub alternatywnie przekształcania osadów w produkt – granulacja);
  • Wodociągów w tym stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych z ich monitoringiem;
  • Kanalizacji z pompowniami, pompowniami i sieciami dostosowanymi do warunków terenowych i ekonomiki przepływów;
  • Sortowni odpadów opartych na nowoczesnych systemach sortowniczych i modernizacji układów istniejących, kompostowni MBP itp.

OUR OFFER AND INFO. ABOUT COMPANY

For a decade, since October 2007, as part of a sole proprietorship, we run an engineering company under the name:

A.GRUNDLAND Andrzej Grundland with registered office

ul. Czerniakowska 28A / 7, PL 00 – 714 Warsaw,

NIP number PL5212109750

The company’s activities include consultations, feasibility studies, concepts, PFU functional and utility programs, projects, investor’s supervision, investment management, academic lectures, technical assessments and expertise in the field of environmental engineering facilities:

  • Wastewater treatment plants, including designing new and modernization of mechanical, biological and sedimentary systems (disintegrating systems, fermentation, drying, co-combustion of sludge or alternatively transformation of sludge into a product – granulation);
  • Waterworks, including water treatment stations, water supply networks with their monitoring;
  • Sewage systems with pumping stations, pumping stations and networks adapted to the terrain conditions and flow economics;
  • Waste sorting plant based on modern sorting systems and modernization of existing systems, MBP composting plant, etc.

Jak to jest możliwym aby firma jednoosobowa miała znaczące sukcesy i REALIZACJE (patrz zakładka) przy stosunkowo małym potencjale? Jaka jest wiarygodność takiego podmiotu?

Odpowiedź na tak postawione pytania jest pochodną ograniczeń naszego rynku. Brak pro rozwojowych wizji, nadmierny fiskalizm podatkowy (ok. 64%) oraz nie proporcjonalnych do dochodów danin na tzw. ZUS sprawia że, w obecnych uwarunkowaniach, nie sposób utworzyć własnego biura i przyjąć pracowników. 

Zadania, których się podejmujemy i wykonujemy z zadowoleniem dla stron, realizowane są zawsze
w zespołach uznanych na rynku specjalistów. Współpracujemy w grupie   wysoko kwalifikowanych branżystów z ponad 30 letnim doświadczeniem, tak jak i ja, prowadzących swoje działalności w zakresie branż: architektury, konstrukcji, elektryki – systemów sterowania i akpia. Skład ten prowadzę i uzupełniam jako organizator, prezes, księgowy, technolog, inżynier sanitarny i „sprzątaczka” w jednym. Nasze dzieła i projekty w niczym nie ustępują renomowanym biurom projektów, choć wymagają tożsamych nakładów pracy i organizacji. Jesteśmy od nich niejednokrotnie sprawniejsi w działaniu choć w mniejszej „przepustowości” – ilości wykonywanych prac, co także jest naszym autem gdyż są one lepiej dopracowane.

Na rozchwianym i destrukcyjnie dumpingowym  rynku , z Bożą pomocą, uzyskujemy zlecenia i już 10 rok z rzędu trwamy i rozwijamy się zdobywając uznanie Zamawiających.

Z sukcesem, przede wszystkim  dla naszych Inwestorów i Zamawiających, realizujemy rozliczne działa. Pełni optymizmu trwamy i ROBIMY SWOJE.

I to jest nasza odpowiedź na trudne pytania jw.

Zapraszamy do współpracy, zadzwoń! tel. 501-832-766 lub napisz: andrzej@grundland.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 A.GRUNDLAND Andrzej Grundland • Wykonanie serwisu NET-KOMP.IT